• Pagrindinis
 • Apie mus
 • Kainos
 • Naujienos
 • Atsiliepimai
 • Akcijos
 • Kontaktai

 • Meniu
  Kategorijos
  Pagrindinis » 2014 » Sausis » 15 » Statinių kadastriniai matavimai ir jų registravimas
  Statinių kadastriniai matavimai ir jų registravimas
  16:40
  Statinių kadastriniai matavimai ir jų registravimas

  Visiems naujai pastatytiems, rekonstruotiems ar kitaip pertvarkytiems statiniams, kol statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins juos tinkamais naudoti, turi būti atlikti statinių kadastriniai matavimai ir parengta kadastrinių matavimų byla.

  Statinių kadastrinių matavimų byla privalomai turi būti pateikiama ir įrašant statinio kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, t.y. įregistruojant statinį kaip nekilnojamąjį daiktą Nekilnojamojo turto registre.

  Kadastriniai matavimai
  Statinio kadastriniai matavimai - veiksmai, kuriais nustatomi statinio geometriniai parametrai, surenkami kadastro duomenys. Statinio kadastro duomenų rinkimas - veiksmai, kuriais identifikuojamas statinys ir parengiami duomenys, reikalingi naujam ar rekonstruotam statiniui įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą. Surinktų kadastro duomenų pagrindu parengiami statinių išdėstymo žemės sklype planai bei pastatų aukštų planai, apskaičiuojamas plotas, tūris, vertė, sudaroma kadastrinių matavimų byla. Statinių kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų surinkimas atliekami objekte.

  Statinių kadastriniai matavimai atliekami:
  a) formuojamiems naujiems (statomiems, rekonstruojamiems ar kitaip pertvarkomiems) statiniams, arba jau suformuotiems statiniams, jeigu juos norima padalyti, atidalyti, sujungti,
  b) statiniams, kuriems statyti, rekonstruoti, remontuoti ar kitaip pertvarkyti Statybos įstatymo nustatyta tvarka reikia leidimo, taip pat statiniams, kuriems minėto leidimo nereikia, bet jie statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti.
  Kadastro duomenys apie statinius renkami priklausomai nuo jų tipo: pagrindinio pastato (administracinio pastato, gyvenamo namo, fermos ir t.t.), pagalbinio pastato (tvarto, daržinės, kiemo rūsio ir t.t.), patalpos pastate (buto, garažo, pastogės patalpų, kontoros ir t.t.) ir inžinerinio statinio (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir t.t.).
  Atkreiptinas dėmesys, kad nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir kt.), sudarantys statinį, gali būti formuojami tik po to, kai yra atlikti viso statinio kadastriniai matavimai ir šio statinio duomenys yra įrašyti į kadastro duomenų bazę.
  Nebaigtų statyti pastatų, kuriuos sudarys atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir pan.), kadastrinių matavimų bylos gali būti sudaromos ir kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų. Šiuo atveju atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir pan.) į kadastrą gali būti į rašyti, jeigu pastatas pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti pavienių objektų plotą, vertę, jei atlikti viso nebaigto statyti pastato kadastriniai matavimai ir kadastro duomenys įrašyti į Kadastro duomenų bazę.

  Statinių kadastro duomenų tikslinimas
  Tai veiksmai, kuriais nustatomi jau įrašyto į nekilnojamojo turto kadastrą statinio duomenų pasikeitimai ir atnaujinama statinių kadastrinių matavimų byla. Statinių kadastriniai duomenys turi būti tikslinami, kai statiniai buvo rekonstruoti, suremontuoti ar kitaip pertvarkyti.
  Statinių kadastro duomenų tikslinimo meto apžiūrimi statiniai, sulyginami su esamais planais, surenkami kadastro duomenys apie naujai, statybos sklype pastatytą statinį, iš esmės pertvarkytą esamą statinį (pastatant naujus aukštus ar nugriaunant dalį esamų aukštų, pristatant priestatą), pasikeitusių fasadų išvaizdą, laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų pertvarkymą ir t.t. Kai nėra atlikta pagrindinių pastatų fasadų nuotraukų arba fasadai yra pasikeitę, jie nufotografuojami.

  Dokumentai statinių kadastro duomenims įrašyti
  Statinių kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą laikomas tų statinių įregistravimu nekilnojamojo turto registre be teisių į juos, t.y. įregistruojant statinius be teisių į juos atliekamas tik statinių registravimas. Įregistravus statinių kadastrinius duomenis, atspausdinamas Nekilnojamojo turto registro išrašas.
  Statinio kadastro duomenys į nekilnojamojo turto duomenų bazę įrašomi, pakeičiami ar išbraukiami tik pateikus rašytinį prašymą kadastro tvarkytojui.
  Statinių kadastro duomenys į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi pagal nekilnojamojo turto objekto buvimo vietą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo vietiniuose padaliniuose.

  Duomenys apie statinius į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi pateikus šiuos dokumentus:
  1) leidimą statyti, rekonstruoti, griauti, remontuoti ar kitaip statinį pertvarkyti;
  2) statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą, - kai įrašomi duomenys apie baigtą statyti ar rekonstruoti, ar kitaip pertvarkyti statinį.
  3) pažymą, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto bei patvirtinto projekto, - kai įrašomi duomenys apie nebaigtą statyti statinį;
  4) pažymą apie statinio nugriovimą (sunykimą), - kai kadastre įrašyti duomenys išbraukiami;
  5) parengtą kadastrinių matavimų bylą ar šios bylos dalis.

  Pastogės kadastriniai matavimai
  Pastogė (palėpė) - tai erdvė tarp pastato viršutinio aukšto perdangos, sienų ir stogo, o pastogės patalpos (mansarda, mezoninas) - pastogėje įrengtas aukštas arba jo dalis, kurio (kurios) dalis sienų arba lubų gali būti nuožulnios.
  Pastogės patalpų kadastrinių matavimų byla sudaroma, kai nebaigta įrengti pastogės patalpa pastatyta tiek, kad galima nustatyti nekilnojamojo daikto - patalpos ribas, apskaičiuoti plotą, tūrį, vertę, baigtumą bei surinkti kitus duomenis. Tokiai pastogės patalpai pagrindinė tikslinė paskirtis bei pavadinimai nustatomi pagal pateiktus dokumentus vykdyti statybos darbus.
  Kai norima, kad į kadastrą būtų įrašyti pastogės patalpa, kuri baigta įrengti, tai dėl jos kadastro duomenų įrašymo (pastogės patalpos įregistravimo) turi būti pateiktas nustatyta tvarka išduotas statinio pripažinimo naudoti aktas, o tais atvejais, kai pastogės patalpa nebaigta įrengti, - statybos inspekcijos pažyma, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo projekto.
  Kadastriniai matavimai taip pat gali būti atliekami, kai pastogė (palėpė) yra nepradėta įrengti. Prašymus dėl tokių pastogių (palėpių) kadastriniams matavimams atlikti paduoti gali bet kuris iš tame name esančių butų ar patalpų savininkų.
  Jeigu pastogė (palėpė) yra pastatyta kartu su visu pastatu, tuomet dėl tokios nepradėtos įrengti pastogės (palėpės) kadastro duomenų įrašymo į kadastrą, t.y. kad būtų įregistruota tokia pastogė (palėpė), nereikia pateikti jokių dokumentų, patvirtinančių jos suformavimą. Šiuo atveju neįrengtos pastogės (palėpės) kadastro duomenys įrašomi pagal faktinę padėtį ir Nekilnojamojo turto registre nurodoma, kad tai patalpa pastate, kurios paskirtis - kita, o pavadinimas - neįrengta pastogė ar neįrengta palėpė.

  Nuosavybės teisių į statinį įregistravimas
  Pažymėtina, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymą nuosavybės teisės į statinį gali būti registruojamos tik po to, kai yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, t.y. kai statinys įrašytas į nekilnojamojo turto kadastrą. Kai kartu su prašymu įrašyti statinio kadastro duomenis į kadastrą pateikiami ir nuosavybės teises į tą statinį patvirtinantys dokumentai, tuomet kartu gali būti įregistruotas ir statinys, ir nuosavybės teisės į jį.
  Nuosavybės teisės į nepradėtą įrengti pastogę (palėpę) gali būti registruojamos visų namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu, sutinkamai su Civilinio kodekso 4.82 straipsniu. Tokiu atveju visi namo butų ir kitų patalpų savininkai turi pateikti rašytinį tarpusavio susitarimą, kuriame būtų nurodoma kiekvieno buto ar kitos patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
   

  2002 11 27, VŽ, Nr. 231, Statome namą, Nr. 10, 6p


  Panašūs straipsniai
  Kategorija: Naudinga | Peržiūrų: 4179 | Patalpino: admin | Reitingas: 5.0/2

  Atlikti darbai:

  Atlikti gyvenamo namo kadastriniai matavimai
  I-V 08-17, VI-VII: nedirbame
  Baltijos pr., Klaipėda
  Rkada (с) 2014
  Visos teises saugomos// Rolando kadastriniai matavimai SiteMAP
  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas