Gyvenamųjų namų kadastriniai matavimai atliekami pastačius naują namą ar rekonstravus/suremontavus jau pastatyta ir įregistruota sena gyvenamąjį namą.

Statant naują namą ir norint jį įkeisti bankui kadastriniai matavimai dažniausiai atliekami kelis kartus:

 1. Pastačius pamatus (baigtumas apie 7%-10%)
 2. Pastačius namo „dėžutę“ (baigtumas apie 50%-80%)
 3. Pabaigus namo įrengimą (baigtumas 100%)
 • Naujos statybos gyvenamųjų namų kadastrinius matavimus galima atlikit kai būna pastatyti namo pamatai. Pirmas etapas – „pamatų kadastriniai matavimai“ atliekami tik tuo atvejų kai galima apskačiuoti pamatų tūrį – yra įrengtas rostverkas virš gręžtinių pamatų arba sudėti pamatiniai blokai, kaip pamatai yra juostiniai (turi būti suformuotas uždaras kontūras ir pamatai turi būti iškilę iš žemės paviršiaus). Atlikus pamatų kadastrinius matavimus namo baigtumas būna apie 7%-10%.
 • Antras etapas – nebaigtos statybos registravimas atliekamas kai būna pastatyta didžioji dalis namo, tačiau namas dar nėra pilnai baigtas. Kuo namas būna daugiau pastatytas, tuo didesnis namo baigtumas. Tuo pačiu didėja ir namo vertė.
 • Trečias etapas – pabaigto namo kadastriniai matavimai atliekami kai namo statyba yra visiškia užbaigta ir norima namą priduoti statybų inspekcijai ir užsiregistruoti 100% baigtuma VĮ „Registrų centras“

Atlikus nebaigto statinio kastrinius matavimus užsakovas gauną kadastrinių matavimų bylą, su kuria turi kreiptis į Statybų inspekcija, kartu pateikdamas ir pastato projekta bei, kontrolinė geodecinę nuotrauką. Statybų inspekciją patikriną pateiktus dokumentus ir išduodą pažymą apie nebaigtos statybos atitikimą projektui (pažymą galioja vieną mėnesį). Savininkas teikia kadastrinių matavimų bylą ir statybų inspekcijos pažymą VĮ “Registru centras” pastato registravimui.

Pabaigus statyti ar rekonstruoti (remontuoti) namą taip pat reikia statybų inspekcijai pateikti:

 1. Statinio projektą,
 2. Statinio kadastrinių matavimų bylą,
 3. Pastato kontrolinę geodezinę nuotrauką,
 4. Elektros varžų matavimo aktą,
 5. Pastato energetinio naudingumo sertifikatą
 6. Kitus statybos inspekcijos pareikalautus dokumentus.

Inspekcija patikrina ar visi dokumentai yra atitinka projekto sprendinius ir išduoda statybos darbų užbaigimo aktą.Galutiniaim pastato įregistravimui savininkas teikia pastato kadastriniu namatvimų byla ir statybos darbų užbaigimo aktą VĮ”registrų centras”.

 

Dvibučių gyvenamųjų namų kadastriniai matavimai atliekami tokiu pat principu kaip ir vienbučių, tačiau atlikus viso pastato kadastrinius matavimus ir gavus pažymą apie statybos darbų atitikimą projekui ar statybos darbų užbaigimo aktą ir užregistravus pastatą VĮ „registrų centras“ dar sudaromos ir atskirų butų kadastrinių matavimų bylos, kurios taippat turi būti užregistruotos VĮ“Registrų centras“. Jei butų baigtumai yra tokie patys kaip namo tai statybos inspekcijos dokumentai butų registravimui nėra reikalingi, užtenka tik buto kadastrinių matavimų bylos. Registruojant butus pirmą kartą VĮ „Registrų centras“  turi būti teikiamos abiejų butų bylos kartu.

Sodo namų kadastrinai matavimai atliekami tokiu pat principu kaip ir gyvenamųjų namų, tačiau sodo namams iki 80 kvadratinių metrų bendro vidaus ploto (neskaitant rūsio ir ūkinių pastatų). Reigistravimui nereikalinga statybos inspekcijos pažyma apie nebaigtą statybą ar statybos darbų užbaigimo aktas. Vietoj šių dokumentų savininkas teikia VĮ “Registrų centras” pastato kadastrinių matavimų bylą ir deklaraciją apie statybos darbų užbaigimą, kuria pasirašo pats savininkas. Jei sodo namas didesnis nei 80 kvadratinių metrų deklaracija turi būti tvirtinama statybų inspekcijoje.

Reikalingi dokumentai:

 1. Namo projektas
 2. Sena kadastrinių matavimų byla
 3. Statybos leidimas
 4. Žemės sklypo geodezinių matavimų planas
 5. Namo/žemės sklypo nuosavybės pažymėjimas
 6. Pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka